KIINTEISTÖARKKI LKV [A]

 Yritys & yhteystiedot
 Palvelut & hinnasto
 Myytävät
- Asunnot ja kiinteistöt
- Lomakohteet
- Tontit
- Toimitilat
 Vuokrattavat
- Asunnot ja kiinteistöt
- Lomakohteet
- Toimitilat
- Vuokra-asuntohakemus
 Kuluttajansuoja
 Rekisteriseloste
 Linkit

Rekisteriseloste
(Henkilötietolaki 523/1999 10§ ja UUSI tietosuojalaki 25.5.2018// GDPR)

Rekisterinpitäjä: 
Ritva Törmälä,  Y-tunnus 2213768-1, Avi rek.tunn: ESAVI/11141/04.06.00/2016
Kiinteistöarkki LKV 
Liisankatu 17 D 25
00170 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: 
Ritva Törmälä
Yrittäjä, LKV, FM
+358 (0)400 408457
ritva@kiinteistoarkki.fi

Rekisterin nimi: Vuokraus- ja myyntitoimeksiannot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Vuokraus- ja myyntitoimeksiantojen hoitaminen asiakkaan kanssa tehtyjen sopimusten
mukaisesti. Jatkuvuuden varmistaminen toimeksiantajan ja ostajan tai vuokralaisen
etujen näkökulmasta. Arkistointi viranomaisvaatimusten täyttämiseksi.
Perustuu välityslainsäädännön ja rahanpesulainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.

Rekisterin tietosisältö:
Toteutuneiden toimeksiantojen sopijaosapuolten nimi-, henkiötunnus-, osoite- ja
yhteystiedot. Sopimuskohteiden tiedot sekä toimeksiantojen sisältötiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Vuokraus- ja myyntitoimeksiannot ja kohdetiedot sekä niiden toteutumiseksi tarvittavat
nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
- Luovutetaan toimeksiantojen osapuolille, vain asianomaisten erillisestä pyynnöstä ja osapuolten
luvalla.
- vaadittaessa valvovalle viranomaiselle 
- vaadittaessa Veroviranomaiselle
- Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry:n hintaseurantapalveluun kauppatiedot osoite ja kerros -tasolla 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä tai hänen valtuuttamansa myynti- tai
vuokraustoiminnassa avustava(t). Tietoja säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa,
joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.
 
Digitaaliset tiedot säilytetään salasanoilla suojattuina lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.
Verkossa ei säilytetä henkilötietoja sisältäviä rekistereitä.